seyrək

seyrək
sif.
1. Bir-birindən aralı, uzaq, sıx, qalın olmayan, adda-budda (sıx əksi). Seyrək meşə. Seyrək ot. – Uzaqda görünən seyrək pöhrəliyin içi və dilik-dilik olan yalların sinəsi yarılırdı. S. R.. // Eyni mənada saç, tük haqqında. Gözlərinin mehriban gülüşü yadımdadır; Saçlarının seyrək gümüşü yadımdadır. R. R.. <Xoşqədəm nənənin> çallaşmış seyrək qaşları altdan işıldayan, çuxura düşmüş, xırda, qara gözləri hələ öz nurunu itirməmişdi. S. Qədirzadə.
2. Bütöv halında olmayan, parça-parça, ara-sıra. Ay saf göydə öz gediş sürətini artırmış, ağ pambıq kimi seyrək buludlar onu gəlin aparan kimi əhatə etmişdir. H. N.. Ağ seyrək dumanı aparır külək; Üzür bir oğlanla bir qız qayıqda. H. Hüseynzadə.
3. Zərf mənasında. Ara-sıra, hərdənbir, azaz, tək-tək. Seyrək eşitdiyin hər söhbətində; Ölüm düşünərdi, ölmək arardı. S. V.. Seyrək keçir hələ atlı, piyada; Bəzəkli faytonlar yoxdur orada. H. K. S..
◊ Ağıldan seyrək – bax ağıldan kasıb («ağıl 1»da). seyrək-seyrək zərf Arabir, bəzən, hərdənbir, ara-sıra. Seyrək-seyrək atılan güllələr uzaqlaşaraq qeyb oldu. Ə. Vəl.. Yavaşyavaş yelləncək havadan düşür, bayaqkı kimi yuxarı qalxmayaraq seyrək-seyrək yellənirdi. Ə. Ə..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • seyrəklənmə — «Seyrəklənmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • seyrəkləşmə — «Seyrəkləşmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • seyrəklətmə — «Seyrəklətmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • seyrəlmə — «Seyrəlmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Seyr — Bartl Seyr (* 3. April 1890 in Vahrn; † 29. April 1955 in München; gebürtig Bartholomäus Franz Seyr) war ein österreichischer Kameramann. Seyr arbeitete seit 1908 als Fotograf und lebte seit 1911 in Deutschland. Von 1914 bis 1916 war er… …   Deutsch Wikipedia

  • seyr — 1. is. <ər.> Əylənmək və istirahət məqsədilə gəzinti, ayaqseyri, gəzmə, gəzinmə. Seyr etmək – gəzmək, gəzintiyə, ayaqseyrinə çıxmaq. Çıxıb başmaqseyrinə, edib seyri çəmən gəldim; Ayaq üstdən Qazağa bir gedib, gördüm vətən, gəldim. M. P. V …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • seyrəlmək — f. 1. Seyrək hala gəlmək, azalmaq, tökülmək (saç, qaş və s. haqqında). <Bəhlul:> Seyrəlmiş (f. sif.) tüklər <atamın> uzunsov başına yalanmış kimi yatmışdı. B. Bayramov. 2. Parçalanmaq, dağılmaq, seyrəkləşmək. Torpaq qızır. . . , qar… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • seyrəkləşmək — f. 1. Seyrək hala gəlmək, bir birindən aralı olmaq; sıxlığı, qalınlığı azalmaq. Kollar getdikcə seyrəkləşirdi. – . . Yaz buludları sanki tankın gurultusundan qorxub seyrəkləşir, hürkür, qaçışırdı. M. Hüs.. // Getdikcə seyrək olmaq, sıxlığı,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • seyrəkləmək — 1. f. Seyrək etmək, birbirindən aralamaq, ara qoymaq, seyrək hala gətirmək. Bağı seyrəkləmək. Pambığı seyrəkləmək. 2. f. Səfehləmək, ağlını azdırmaq, gicləşmək, axmaqlamaq. <Diyar kişi:> Nə seyrəkləyirsən, ay arvad! Ə. M …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • seyrəklənmək — 1. məch. Seyrək hala gətirilmək, seyrəldilmək. Bağda ağaclar seyrəklənmişdir. 2. məc. Azalmaq. İdarəyə gələnə qədər Qorxmazın üzünü çulğamış qalın kədər dumanı indi parçalanmış, seyrəklənmiş və getgedə çəkilib gedirdi. Ə. Vəl.. 3. Bir birindən… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”